Riotech Data Factory sp. z o.o.

Riotech Data Factory - Szkolenia big datariotechdatafactory.com

Szkolenia Big Data to strukturyzowane programy nauczania, które dostarczają specjalistyczną wiedzę o gromadzeniu, analizie i wykorzystaniu dużych, złożonych zestawów danych. Mają one kluczowe znaczenie dla każdej organizacji, która chce skutecznie wykorzystać siłę informacji w celu poprawy procesów decyzyjnych i strategicznych. Riotech Data Factory oferuje niezrównane szkolenia z Big Data, które pomożą Ci odkryć i maksymalizować potencjał danych, na jakie napotykasz każdego dnia. Usługi i produkty, które oferujemy to: - Apache Spark: narzędzie do przetwarzania danych na dużą skalę - Szkolenia Big Data: zapewniające kompleksowe zrozumienie zarówno teorii, jak i praktyki zarządzania dużymi danymi - Szkolenie z Apache Hive: narzędzie do analizy danych i zapytań SQL - Doradztwo (Consulting): pomoc ekspertów w rozwiązaniu konkretnych problemów związanych z danymi - Apache HBase: system zarządzania bazami danych rozproszonymi do obsługi dużych tabel.

Riotech Data Factory sp. z o.o.
Tel.: 501599963
Murarska 7 / 24
91-465 Łódź
łódzkie
NIP: 7262688076
WWW: